I pensionisttilværelsen

tænker man  både frem - og tilbage, ikke mindst.  Tilbage blev jeg fristet til at samle mine livslange overvejelser over den frie viljes problem og give udtryk for min undren over at den uomtvistelige, fundamentale udfordring af bevidstheden fra den kvantemekaniske belæring endnu ikke har resulteret i et afgørende paradigmeskift for denne bevidsthed.

Det kom der ret meget ud af, f.eks. en bog med en – uomtvisteligt - lille målgruppe. Men lad os nu se. Nu går jeg på Facebook med den!

 

Præsentation

Vestlig filosofi arbejder indenfor selvvalgte begrænsende rammer som udforskes med en streng logik. Logik kan imidlertid være hjælpeløs over for problemer som hviler på selvreference. Bevidstheden som spørger "hvad er bevidstheden?" er den ultimative selvreference.

Som fysiker har jeg den kvantemekaniske belæring, som Bohr uddrog af udfordringerne fra den atomare verden i 1927, som grundlag for at nytænke bevidsthedens vilkår. Det kan give et nyt og bedre grundlag for forståelse af klassiske filosofiske problemer - og aktuelt: En nytænkning af vores bevidsthed kan synes nødvendig for vores overlevelse.

Den iagttagerposition som har været grundlag for vesteuropæisk tænkning siden antikken, og som er blevet præciserende kanoniseret af Descartes, kommer fundamentalt til kort overfor de kvantemekaniske udfordringer. Generaliseret kan man overveje om den ikke også kommer til kort over for vores livsform hvormed vi truer os selv: Klimakrise, ressourcekrise, biodiversitetskrise, kapitalismekrise, overbefolkningskrise, x-krise (indsæt selv!)

Bogen problematiserer bevidstheden og prøver at finde en ny forståelse af forståelse – og en vej frem!?

 

Forlagets læseprøve  Køb bogen på min hjemmeside